brief

in antwoord op uw schrijven van
de dato dinges kan ik u berichten
ik doe reeds wat ik kan,
alleen ik kan niet veel verrichten
ik heb het zelf niet in de hand
en wat ik doe doe ik niet goed,
niet goed genoeg naar ik het kan,
dus wacht u af zoals ik ook maar doe,
verblijvend in de hoop u hiermee te verlichten:
ik doe al voor u wat ik kan.


j.b. charles

One thought on “brief

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *