Proclamatie.

In theorie.

pro•cla•ma•tie (de ~ (v.), ~s) openbare afkondiging
Bron: De Dikke

In praktijk.

Voor. In de tuin hangen kindjes rond met bedrukt gezicht. Er wordt veel gerookt. Er wordt heen en weer gedraaid. Er wordt wat gelachen, maar het gelach klinkt schel en onecht.

Tijdens. Nog steeds zijn de kindjes bedrukt. Er wordt niet gerookt en nauwelijks geademd. Er wordt heen en weer gedraaid, op stoelen.

Na. Lachende gezichten. Traantjes. Gevloek. Euforie. Verbijstering. Gejoel. Sigaretten. Gsm’s.

Na Na. Vakantie.

One thought on “Proclamatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *