informatica.

Gisteren was ondergetekende nog eens op het meisjeshuis voor enige studiecoaching. Het zijn immers examens, dus dat betekent dat het aldaar naar goede gewoonte een waar kiekenskot is. Vriendin M. had me gebeld voor enige bijstand op informatica-gebied en ik was richting Brugse Puurte getrokken in de waan dat het om Word of Excel zou gaan. Misschien een beetje Powerpoint, Publisher of Access.
Eenmaal geïnstalleerd bleek echter dat het om niets minder dan programmeren ging: eerst en vooral aan de hand van een probleemstelling een op papier een struktogram opstellen (sequenties, begrensde herhalingen, voorwaardelijke herhalingen, keuzestructuren, geneste keuzestructuren,…) en dit dan in PSDs zetten in de Struktograaf en laten compileren tot een heus programma. Ja-ha. Ik moet toegeven dat ik zelf al eens goed moest kijken hoe het allemaal in elkaar zat. Het is allemaal wel gelukt uiteindelijk en ik vermoed dat F. het allemaal wel doorhad na een paar uurtjes…

Maar! Het grote probleem was vooral dat er geen cursus of handboek voorhanden was, enkel geschreven nota’s. Ik heb me daar dood aan geërgerd en wel om volgende redenen:
– er was geen enkele extra oefening voorhanden: enkel de oefeningen uit de klas. Als leerling ben je dus verplicht om zelf te zoeken op internet als je extra oefeningen wilt maken en jezelf wilt testen. En waar vind je die dan? En hoe ben je zeker dat die voor jou geschikt zijn?
Zeker voor dergelijke leerstof zou er extra oefenmateriaal voorhanden moeten zijn.
– meisje F. behoort tot een zogenaamde “kansengroep” en is niet heel taalvaardig in het Nederlands. Dat ze zelf alles moet noteren heeft tot gevolg dat ze voornamelijk bezig is met overschrijven, ipv. met nadenken over de eigenlijke leerstof. Bovendien kopieert ze veel fouten doordat ze niet 100% begrijpt wat er staat en dat maakt de leerstof achteraf bijzonder moeilijk reconstrueerbaar.

Ergelijk is dat. In de nota’s was alles onduidelijk gestructureerd, oefeningen en theorie door elkaar: het was één chaotische warboel. Terwijl een duidelijk gestructureerde cursus, met extra oefeningen, bij dergelijke leerlingen echt wel het verschil kan maken tussen “ergens een klok horen luiden” en “de leerstof vatten”.

*grmpf*

en ja, ik ben een zaag.

10 thoughts on “informatica.

  1. groot gelijk heb je . Eerst en vooral mag je als lkr er niet van uitgaan dat je lln extra oefeningen kunnen zoeken op internet , ze beschikken echt niet allemaal over die mogelijkheid.
    Zeker voor lln met een taalachterstand is een duidelijke cursus een motivatie om zich wel of niet in zetten voor een bepaald vak.
    Ik begrijp ook niet dat haar cursus vol fouten staat , werd die dan nooit nagezien?

  2. Hou u vast: normaal gezien *moesten* ze niets noteren, “alleen dat dan kunnen op de computer”. Ze mochten het opschrijven als ze dat wilden.

  3. Ah ja, want informatica is zoooo evident. Als je dat één keer gedaan hebt leer je dat nooit meer af. *rolt met ogen* (en die van mij kunnen een eindje rollen!)

  4. Awel, he, en ik verdien mijn brood met programmeren en ik heb nog nooit van mijn leven met zo’n struktograaf gewerkt. Ik heb dat zelfs nog nooit iemand zien gebruiken, laat staan professioneel. Volgens mij is het zelfs moeilijker van daar iets mee te produceren dan gewoon “if else” en “while do” enzo te schrijven. Ze zouden ze beter wat pseudo-code of een simpele programmeertaal aanleren. Dat lijkt me eenvoudiger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *