Een blog is een beetje een nota-boekske.

Vandaag naar A Guide to Recognizing Your Saints weest kijken op Het Filmfestival. Op het moment dat de mama daar na jaren haar zoon weer terug zag, zei die mama iets heel schoons.

It’s good to see you again. It’s good to say your name, to you.

Zo. Alweer een paar mooie woorden bewaard voor het nageslacht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *