Laatste loodjes.

Deze week is de laatste week voor de studenten aan den blok beginnen. Het is dan ook een week van zaken op orde brengen: van wie heb ik welke taken nog niet gekregen, wat moet gekend zijn voor het examen, nog eens een grote oefening maken over de moeilijkste dingen, een herhalingsles.

Ik weet nog heel goed hoe ongeloolijk veel stress ik vroeger had voor de examens als ik niet precies wist wat er van mij verwacht werd. Hoeveel theoretisch moet je kennen? Hoeveel is toepassing? Wat gaat dat examen inhouden? Enzovoort enzoverder. Zot werd ik daarvan.
Zelf probeer ik dus die stress een beetje te reduceren bij de studenten door heel duidelijk te zijn: je krijgt X vragen, elke vraag staat op X punten, ik verwacht zus en zo als antwoord. Er is namelijk niks leuk aan gestresseerde studenten bij je krijgen voor een mondeling examen. Dat is het ergste wat er is: als je weet dat iemand het kan, want dat heb je gezien tijdens het jaar, en als die op het examen dan dichtklapt. Zo frustrerend. Zowel voor de student als voor mij.

Anyhoew. Het is hier kalm op kerygma, en dat komt dus omdat ik een beetje opgeslorpt ben door die zaken. En alles tot in de puntjes in orde wil hebben.

3 thoughts on “Laatste loodjes.

  1. Blok… Na 5 jaar heeft een mens er nog steeds nachtmerries van… Zeker omdat ze lang niet allemaal zo duidelijk en studentvriendelijk waren. Brrrr…. Geef mij maar werken, dat is in deze zomermaanden toch iets stresslozer 🙂

  2. Hoe reageren studenten eigenlijk op een lesgeefster die ook blogt? Krijg je daar commentaar op? Is het soms ‘raar’?

    Via je blog hebben de studenten toch een vrij goede inkijk in je privéleven. Allez, de andere bezoekers ook, maar die zijn misschien anoniemer.

  3. Sjans hebben die studenten van jou.
    Alhoewel ik het shiften in de leerstof en gokken op wat er gevraagd ging worden soms toch wel spannend vond… Die kick om maar een klein stukje van de cursus geblokt te hebben en toch een schitterend examen af te leggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *