De uitstap.

Om erop verder te gaan. I’m with johan on this one: de uitstap is voorzien voor 2015. Dat geeft de nieuwe regering nog 8 jaar om werk te maken van alternatieve energie. Subsidiëren en goedkoper maken, die handel, zeg ik. En dan binnen 4 jaar evalueren of de uitstap haalbaar is. We gaan echt niet vooruit gaan als we nu weer beginnen met “we gaan het nooit halen, dat lukt nooit”. Acht jaar. Tegen dan zitten kindjes die nu pas geboren zijn al in het derde leerjaar. Om het even aanschouwlijk te maken.

6 thoughts on “De uitstap.

  1. Hmm, acht jaar is in onderzoekstermen eigenlijk wel behoorlijk kort. Investeren in alternatieve energiebronnen en in bewustmakingscampagnes dat ons verbruik omlaag moet is zeker een must, maar alternatieve energie kan momenteel zeker niet voldoen aan de energiedichtheid die bvb een stad nodig heeft. Me dunkt zou het momenteel beter zijn om te investeren in bewustmakingscampagnes en onderzoek naar 4e generatie reactoren (die wel degelijk “properder” zijn) en kernfusie. Voor je “uitstapt” moet je een waardig alternatief hebben en dat is er momenteel, mijn inziens, niet (tenzij op de micro-schaal van het gemiddelde huisgezin natuurlijk). Jammer dat deze discussie nogal vaak op basis van emotionele en niet op basis van rationele argumenten gevoerd wordt. Afin, mijn nederige mening natuurlijk 🙂

  2. In het programma van de sp.a is deze verklaring te vinden: “Omdat de bestaande kerncentrales al werden afgeschreven, kan de exploitant van kerncentrales eigenhandig de elektriciteitsprijs bepalen waardoor investeerders in schone technologieën geen investeringszekerheid hebben. sp.a wil schone technologieën investeringszekerheid geven. Daarom moet de onzekerheid die wordt gezaaid over de kernuitstap eindigen.”
    Ik ga er gemakshalve vanuit dat mensen die volledig berekenen of hun programma uitvoerbaar is, ook redenen zullen hebben om aan te nemen dat wanneer binnen 8 jaar de uitstap komt, er wel een ‘waardig alternatief’ zal zijn.

  3. pff ik vind het verwarrend hoor: de een zegt dat je in 8 jaar geen alternatief kan klaar hebben, de andere wel. Hoe weet ik nu wat te geloven?

  4. Alleszins nu al zeggen dat alle energie tegen 2015 uti andere bronnen dan kernenergie kan worden gewonnen is niet geloofwaardig. Dus nu al poneren dat alle kerncentrales tegen 2015 dicht moeten ook. Geef mij dan maar het CD&V-voorstel dat alle garanties biedt op verzekerde en betaalbare energie op lange termijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *