Deliberaties.

Zonder uit de school te klappen (nevermind the pun): vandaag beginnen de deliberatiesessies. En dat is iets waar ik me in het begin van mijn lescarrière zeer over verbaasd heb, in de positieve zin van het woord. Ik had, zelf ex-student in het hoger onderwijs zijnde, vroeger altijd de indruk dat zulks nogal mathematisch verliep: x aantal buispunten is het maximum om te slagen, al de rest is tweede zit. Terwijl deliberaties in werkelijkheid een wikken en wegen zijn, een zorgvuldig alle factoren in rekening brengen, een bij momenten vurig verdedigen van bepaalde studenten en vooral vaak een uiting van de betrokkenheid die men bij ons op het departement heeft bij de studenten.
Dat impliceert dat het soms heel lang kan duren, die deliberaties, en dat het allemaal behoorlijk intensief is, maar het is het allemaal waard.

2 thoughts on “Deliberaties.

  1. als ik gebuisd ben op mijn frans en al de rest is goed. kunnen zij mij dan laten zitten in het laatste jaar? ik heb wel een waarschuwing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *