Deliberaties en het vervolg.

Peter ‘Lijst’ De Decker schrijft over deliberaties, na de eerste keer “aan de andere kant”. Zonder uit te wijden en in detail te treden — want deliberaties zijn bovenal geheim en gesloten — kan ik na vier jaar met zekerheid zeggen: dat wordt zeer ernstig genomen. Er is geen sprake van natte vinger werk en elke beslissing is weloverwogen. En het duurt soms lang: ik ben titularis van een aantal algemene vakken, die gegeven worden door meerdere collega’s. Aangezien ik degene ben met stemrecht, moet ik de hele tijd aanwezig zijn. Lange dagen met hoge concentratie, jawel.

Wij zijn ondertussen in de laatste fase aanbeland: proclamaties en feedback. Proclamaties gebeuren enkel nog bij de afstuderende studenten, en dat is overwegend leuk: je ziet mensen die al die jaren hard gewerkt hebben opgelucht en met veel plezier afronden. Bij de anderen (eerste en tweede jaar) worden er enkel rapporten uitgedeeld, en dan zie je enkel de niet geslaagden voor je vak op de feedback. Minder leuk, maar part of the job.

Vandaag wordt er een grote groep geproclameerd, en donderdag is er het officiële afscheid van afstuderenden. En het officieuze, want onze opleiding doet een extra moment omdat het ook wat informeler mag soms. Daarna sluiten we met de collega’s het academiejaar af en vanaf dan gaan mijn boeken vijf weken lang toe.

2 thoughts on “Deliberaties en het vervolg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *