Tellen.

Eigenlijk zou ik eens moeten tellen hoeveel keer ik tijdens zo’n examenperiode tel hoeveel examens ik nog moet verbeteren.
En hoeveel tijd ik daarmee verlies, eigenlijk.

4 thoughts on “Tellen.

  1. Ik heb enkele collega’s die meten hoe hoog de te verbeteren stapel nog is. Dat gaat vlug dan ze te tellen. 😉

  2. Toen ik nog studeerde telde ik het aantal pagina’s van een cursus, verdeelde ik dat in gelijke stukjes en maakte ik mijzelf wijs dat ik pas mocht pauzeren als ik zo’n onderdeeltje afgewerkt had. Doorgaans moest ik die onderverdeling zo’n 5 keer per dag aanpassen, dus er ging dagelijks wellicht meer dan een uur verloren aan het maken van een onrealistische studie-planning. Ondanks mijn licht neurotische karaktertrekjes is het allemaal wel nog goed gekomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *