2 thoughts on “ik ga daar naartoe, ik.

  1. Zo van “als ge niet weet waar het is dan zijt ge ook niet uitgenodigd” of wa? Groot gelijk. Helderziend, dat kunt ge niet worden hé. Dat zijt ge, of dat zijt ge niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *