17 thoughts on “Kaartje.

  1. Ik heb blijkbaar de file zonder geboortedatum online gezet, maar die 7 staat er dus ook nog op in het echt.
    Het is wel degelijk gedrukt, dat kaartje, maar alles werd wel handgeschreven en dan ingescand. En het etiket en de schriftjesbinnenkant is ook een scan.
    Dat schoonschrift: voordelen van lesgeven aan een lerarenopleiding is dat ge collega’s hebt die kunnen schrijven zoals het hoort. En ja, dat wordt nog gebruikt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *