Zeuren? Really, De Standaard?

Het zou kunnen dat ik aan de beterhand ben, mensen. Het is dat ik vanmorgen de krant las en me kwaad maakte. Kwaad maken is altijd een goed teken, nietwaar, want het is een teken dat het algehele gevoel van vermoeide apathie begint af te nemen.

“Kleuterjuffen moeten niet zo zeuren” kopte De Standaard. Ik verslikte mij.

Aanleiding was de opmerking van een aantal mensen uit het kleuteronderwijs dat het grote aantal onzindelijke instappers het werk niet gemakkelijk maakt. Hoewel ik geen kleuterjuf ben, denk ik toch met enige kennis terzake te kunnen spreken. In november, bijvoorbeeld, zat ik een hele week bij 0-1Ktjes. Dat is jargon voor een eerste kleuterklas met peuterinstappers. Ik kwam in klasjes met kinderen in verschillende stadia van het zindelijkheidsproces. Sommigen waren al proper. Sommigen net, en met die moet je als leerkracht toch elk uur een keer naar het toilet, anders zijn er accidenten. En er waren pamperdragertjes. Pampers die door de juf verschoond moesten worden.
Ik heb geen enkele juf horen morren. Het hoort erbij, maar ik zie wel hoe dit het werk moeilijker maakt. Als je een kind verschoont, dan zijn er een 20-tal andere kindjes die op dat moment geen aandacht kunnen krijgen. Als er eentje in pampers is, ca va. Dan heb je een viertal keer 5 minuten werk per dag. Als je er vijf hebt, dan is dat al een uur dat aan luiers wordt besteed. En dan praten we niet over ongelukjes, die nooit op 5 minuten afgehandeld zijn. En ook niet over al die andere kindjes die natuurlijk ook hulp nodig hebben bij toiletbezoek. Denk broekjes uit en aan doen, denk billen vegen. Ik versta dat, dat het niet gemakkelijk is als leerkracht, als je merkt dat de verzorgende taken het grote deel van je opdracht worden.

Er was een mama die daarop reageerde op een blog, dat ze het wel geprobeerd heeft, maar dat de dochter niet zindelijk is en wel gestart is, en ze daarover geen schuldgevoel wil opgegoten krijgen. De Standaard publiceerde het stuk, en op zich is daar niks mis mee. Die mama mag natuurlijk vinden wat ze wil, en ik kan haar argumenten volgen.

Wat de Standaard ook deed, is experten aan het woord laten over de kwestie. Dat de kleuterschool ook over verzorgen gaat, niet alleen over leren. En ook die experten hebben gelijk. Want peuters hebben zorg nodig, net als alle kinderen trouwens. Maar wat de Standaard ook deed was in het groot koppen dat “Kleuterjuffen niet moeten zeuren”. Die titel is zo snijdend en zo tekenend voor hoe wij onze leerkrachten zien, dat mijn hart ervan bloedt.

De essentie dan. Mogen kinderen naar school als ze niet zindelijk zijn? Van mij wel. Schoolrijpheid hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met zindelijkheid.
Mogen de kleuterleerkrachten opwerpen dat veel onzindelijke kinderen in de klas het werk moeilijk maakt? Van mij wel, zolang dat er geen maatregelen zijn die het voor leerkrachten draaglijk maken.

Want dit zijn de feiten: in crèches en dagverblijven moet er wettelijk een verzorger zijn per zeven tot tien aanwezige kinderen. Anders is het niet haalbaar, dat is algemeen aanvaard.
Een kleuterklas heeft, leert mijn ervaring, meestal tussen de 16 en 25 kleuters. En als een juf aangeeft dat het niet haalbaar is om die te verzorgen én dingen bij te leren, dan moet ze zo niet zeuren.

34 thoughts on “Zeuren? Really, De Standaard?

 1. waar wij en de crèche niet in slaagde om ons klein monster – op tijd – zindelijk te krijgen tegen september, slaagde de juf (van het instapklasje) daar in een dikke week in. al de pluimen gaan hierbij naar de juf, die haar klas rechtover de iniminitoiletjes heeft en de kleintjes soms ook alleen liet gaan of onder begeleiding van een ‘ervaren’ kleuter (of als ze net met haar handen in de verf stond, zo zei ze zelf). wat ik toejuich, want het zijn tenslotte geen baby’s meer. de juf moet zo’n 12 monsters in de gaten houden en doet dat schitterend, en ik zeg het haar zelf ook geregeld.

 2. Je hebt helemaal gelijk! De juf in kwestie vertelde in het eerste interview ook dat ze haar kleuters alleen moest laten als ze een kind moest verschonen en douchen. Is dat dan verantwoord?
  Zelfs in de derde graad van het secundair onderwijs mocht ik een klas niet alleen laten.

 3. Ik denk dat er dringend moet gekeken worden om in kleuterklassen net als in chrèches 1 verzorgende per tien kinderen te voorzien.
  Als ik naar “onze” school kijk dan snap ik het soms niet hoe die kleuterjuffen dat volhouden. Klassen van min 25 kleuters, nooit minder, heel dikwijls meer… Ik word ook kwaad als ik zoiets lees.

 4. Ik vind dat kindjes die nog niet zindelijk zijn niet op school thuis horen. Tenzij er een verzorgende per tien kinderen is. Hoe die juffen dat volhouden… ik weet het niet. MAAR ik begrijp de ouders ook. Waar moet je anders met je kindje naartoe als je allebei werkt? En die druk voor de kindjes is ook gewoon te hoog. Moeilijk.

 5. Bij mijn zoontje op school waren pampers verboden.
  Dan zijn er wel regelmatig ongelukjes, maar zo leren ze het volgens mij sneller.
  Bij de instapertjes is 1 juf per 10 kindjes echt geen luxe trouwens. Die kindjes willen veel aandacht. En dat verdienen ze ook.

 6. De Standaard is niet vies van wat stemmingmakerij, me dunkt. Van beide artikels was de toon kleinerend en beschuldigend. Ik denk niet dat er veel ouders zijn die weigeren de verzuchtingen van de leerkrachten te begrijpen, al onderschatten velen de situatie vermoedelijk wel schromelijk. Er zijn ook genoeg leerkrachten die ervan overtuigd lijken dat de fout alleen maar bij de ouders ligt.
  Ikzelf ben geen betrokken partij, maar ik heb dit onderwerp toch op de agenda van de volgende ouderraad gezet omdat ik weet dat dat ook bij ons op school een heikel thema is. Ik begrijp beide kanten, en ik wil graag ijveren voor meer wederzijds begrip, en samen met andere ouders en leerkrachten zoeken naar oplossingen waarmee iedereen het eens kan zijn. Want ja, beide kanten maken fouten! Ouders moeten gesensibiliseerd worden, en de school moet een beetje verdraagzamer worden (en oplossingen voorzien) voor kindjes die écht niet zindelijk te krijgen zijn op 2,5 of 3 jaar…

 7. Ofwel is de kleuterschool (voor 2,5jes) school, ofwel is het kinderopvang.

  Als het school is, dan moeten ze zindelijk zijn. Als het kinderopvang is, laat de ouders van niet-zindelijke kinderen bijbetalen voor de extra zorg. Zoniet is het oneerlijke concurrentie t.o.v. de crèches.

  Waarom het trouwens niet omdraaien en ipv extra zorg in de scholen, een didactische kinderverzorgster sponsoren in de crèche?

  Ik sympathiseer met de kleuterjuffen, die in de praktijk staan.

 8. Ik moest aan u denken toen ik het las. Want jij hebt mij geleerd dat een kleuterjuf andere taken heeft dan een kinderverzorgster. En dat school geen opvang is.

 9. Bedankt voor deze post ! Dit zal alle kleuterjuffen deugd doen ! Een ongelukje, dat hebben ze zelfs bij ons in het lager nog wel voor. Maar niet zindelijk zijn….en dan spreek ik niet over een plasje, maar over een pakje in de broek……dat is echt niet te doen ! En jaaaaaaa er is een kinderverzorgster!!!!bij ons op school voor acht uurtjes….moet je dus goed met de kinderen afspreken dat ze alleen dán in hun broekje kunnen doen…..
  Weet je, ik denk, als ouders allemaal eens een volledige dag op een school zouden meedraaien, dat ze het dan misschien anders bezien ? Want de juf moet niet alleen kakkebroeken verversen….ook zorgen dat kindjes die nog willen slapen dat rustig kunnen, dat de anderen toch ook bezig zijn, dat de kindjes hun boterhammetjes opeten, dat ze hun eigen jasje vinden, neeeee daar staat geen naam in, ook niet in hun tasje, ook niet op hun brooddoosje, dat ze elk kind met de juiste muts en handschoenen weer naar huis laat gaan, dat de juf weet welk kindje in de opvang moet vlijven, welk kindje niet met die persoon en wel met die persoon mee naar huis mag, snotneusjes proper maken….en zo kan ik nog even verdergaan….RESPECT voor deze juffen alstublieft….en ik ben er zelf geen van de kleintjes hoor….

 10. Heb het altijd al van de daken geschreeuwd: Kleuterjuffen zijn GOUD waard.
  Daarnaast heb ik het nooit gesnapt dat een ouder zijn nog niet zindelijk kind al naar school laat gaan. Een nog niet zindelijk kind hoort in de kinderopvang.
  Dat er af en toe eens een ongelukje gebeurd, héél normaal, maar de kleuterklas is naar mijn bescheiden mening niet de plek voor zindelijkheidstraining. De juffen hebben zo al meer dan genoeg aan hun hoofd met al die ‘schatjes/monstertjes’.

  1. ok maar dan moeten ze stoppen in de crèches met je buiten te duwen op 2,5… want als je kind moet ingeschreven worden id kleuterschool hangt er een briefje uit en krijg je ook een mailtje ‘uw kind is toch al ingeschreven hé..’ en als je als ouder dan gemotiveerd om ‘verlenging’ vraagt mag je het gaan uitleggen. want oeoeoeoeoe we gaan een kind toch niet langer dan strikt noodzakelijk id crèche houden hé.. neeneen want na u is een lange rij wachtenden mevrouw…. Woèst was ik toen ik na een lange mail met zeer goede argumenten het nog eens op den buro mocht gaan uitleggen ook waarom mijn kind niet na Pasen maar pas na de zomer naar school ging…? Dus of je laat toe dat kinderen nà hun derde verjaardag ook nog id crèche kunnen blijven als daar een grondige reden voor is of je geeft de kleuterjuffen veel meer ondersteuning. Ik heb geluk met een school waar een stibo aan verbonden is en de kleuterjuffen héél erg ondersteund worden en er dus geen probleem is voor mijn niet zindelijke bijna vierjarige. maar ik hoor andere verhalen… manman..

 11. Persoonlijk zou ik mijn kind pas laten instappen als het zindelijk is. Dan maar wat langer in de creche blijven. Want dat mijn 2,5 jarig kleutertje aan zijn lot zou overgelaten worden terwijl de juf ongelukjes ververst, dat kan toch echt niet de bedoeling zijn?

  1. Persoonlijk zou ik dit ook willen: mijn kind pas naar school laten gaan wanneer het zindelijk is. Ik weet nu al dat ik moet hopen dat het lukt en ze (zo goed als) zindelijk zal moeten zijn op haar 2,5. Want haar plekje in de creche is vanaf dan al gegeven aan een ander kindje.
   Dus wat als zij niet zindelijk is? Een schooljuf die taken moet doen die niet tot haar pakket behoren, minder aandacht voor de rest van de kinderen. En ik die daar heel erg mee mij maag zal in zitten en er ook absoluut niet gelukkig mee zijn…
   Dus laat ons hopen dat het haar lukt. Al is het, zoals bij de Oudste, pas een drietal weken voordat ze naar school gaat…
   En ja, behalve ervoor te hopen zal ik ook heel erg mijn best doen.

 12. Hier (in Oostende) kregen we een brief van de stad toen onze dochter bijna 2,5 jaar was, dat we haar best zouden inschrijven op school, omdat ze anders de schaarse plaats in de kinderopvang bezet houdt… Nu, ze was al ingeschreven (en al zindelijk), maar ouders met een niet-zindelijke kleuter krijgen dus sowieso een schuldgevoel aangepraat: ofwel houden ze een opvangplaats bezet, ofwel maken ze het de kleuterjuf moeilijk.
  Ik vind het overigens ook genant om te zien hoe weinig men bereid is te investeren in (kleuter)onderwijs. Is dat niet juist de basis van de maatschappij?

 13. Ik ben er nu 54 en sta al 24 jaar in de kleuterklas. Mijn eerste 12 jaren stond ik in de peuter en eerste kleuterklas samen (was één groep) Ik kan je verzekeren dat het héél hard werken was om ongeveer 25 kleuters iedere dag met een propere broek, propere neus, lege brooddoos, juiste kleding terug aan de poort af te leveren. Is dit wat we willen voor onze jongste schooolgangers?
  Ik dacht dat het woord “school” een andere betekenis had . Ik heb mijn job altijd supergraag gedaan, maar het heeft me vaak bloed, zweet en tranen gekost.

 14. En ik lees hier met groeiende verbazing en ergernis de uitroepen dat een kind ‘moet’ zindelijk zijn als die naar school gaat. Een kind is geen robotje hé. Waarbij je het knopje op zindelijk kan zetten. Ik hoor jullie dan zeggen dat ze dan maar langer in de crèche moeten blijven. Ok, goeie oplossing, alleen is hier geen chréche! Dan maar langer bij de onthaalmoeder. Ok, voor de kindjes die nog niet schoolrijp zijn. Maar ocharme de kindjes die het dan wel zijn.
  Mijn persoonlijk geval: Mijn dochtertje was zindelijk toen ze naar school ging. En mijn zoontje is maandag met een pampertje gestart. We hadden zelfs geen keuze aangezien onze onthaalmoeder van het ene moment op het andere eind november gestopt is, en er was geen ander plaatsje voor onze zoon. Gelukkig is het voor onze kleuterjuf totaal geen probleem dat mijn zoontje met een pampertje naar school gaat. En gelukkig dat jullie dus geen kleuterjuffrouwen zijn, waar mijn zoontje bij naar school moet gaan!!!! Wij hebben in onze job ook ooit taken die we er eigenlijk niet bij kunnen nemen, en er toch moeten bij nemen. Dus idd stop gewoon met zeuren… Het beroep heeft zijn voor- en nadelen, of moet ik een boekje gaan open doen over de aantal weken vakantie tegenover mijn weken vakantie!!! (15w vs 4w)

  1. Ik vroeg mij al af wanneer er hier iemand nog eens lekker door het lint zou gaan voor de weken vakantie. *yawn*

   Aan alle kleuterjuffen: groot gelijk! En repect! En vooral: bedankt om het te willen doen: vaak te grote groepen kinderen, overdosis lawaai een hele dag door, elk kind individueel begeleiden, spelend aanleren, enz… Ik zou al zot draaien na 1 dag.

 15. Ik zou mijn dochter niet laten instappen wanneer ze nog niet zindelijk zou zijn. Zindelijkheidstraining kost tijd & geduld, iets wat een kleuterjuf niet echt bezit. Dat is geen verwijt maar een feit. Ik kan mij gerust inbeelden dat het frustrerend is om in het midden van een activiteit heel je klas met kleine kinderen achter te moeten laten om een pamper te verversen of om een plas (of meer) in de broek op te kuisen. Let wel, ongelukjes kan je altijd hebben natuurlijk, maar op regelmatige basis lijkt me dat geen doen. Kleuterjuffen mogen daarover zeuren, als we het zo al mogen noemen!

 16. Mijn dochter was net geen drie toen ze in de eerste kleuterklas begon. Ik heb haar bewust zo lang naar de crèche laten gaan. Ze was niet zindelijk op 2,5 (ondanks pogingen) en ik vond haar niet schoolrijp. Op bijna 3 jaar was ze er helemaal klaar voor en de overstap ging prima.
  In onze crèche moedigen ze ouders trouwens aan om hun kind zo lang mogelijk te laten gaan en ik geef ze gelijk. Veel ouders sturen hun kind op 2,5 maar klagen dat de dagen eigenlijk te lang en intensief zijn, dat er geen mogelijkheid is om te slapen na de middag, dat hun kind verloren loopt. De juffen doen wat ze kunnen maar hebben sowieso al een zware taak.

  I., je blogpost is helemal correct, ik had het niet beter kunnen verwoorden.

 17. Worden kinderen tegenwoordig uit de crèche gezet als ze 2,5 zijn?? Onze kinderen, die nu twintigers zijn, mochten niet starten in de kleuterklas als ze niet zindelijk waren. Dat lukte wel tegen dat ze 2,5 waren, maar toch lieten we ze naar de crèche gaan tot ze bijna 3 waren. Ik vond ze echt nog te klein om een hele dag naar school te sturen toen ze 2,5 waren. Daar was toen ook helemaal geen mogelijkheid om ze ‘s middags te laten dutten.

 18. Oei, Kim, krijg jij maar 20 dagen vakantie inclusief de wettelijke feestdagen? Dan moet je dringend de Minister van Werk aanschrijven, want dat is niet wettig!

  Ik doe, vanuit het middelbaar onderwijs, mijn hoed af voor de juffen in de kleuterklas en in het lager, elke dag opnieuw. Jullie zijn de rotsen waar wij op MOGEN bouwen!

 19. Blij te lezen dat het wat beter gaat 🙂
  Over de zindelijkheidskwestie: ik zou ze langer in de creche laten in dat geval. Want het is gewoon niet fair naar de kleuterjuf toe, het zijn juffen en geen kinderverzorgsters. En naar de andere kleutertjes toe is het ook niet fair, dat zij aan hun lot overgelaten worden terwijl de juf kakapampers en pipibroekjes verschoont.

 20. Een kleine bedenking die ik me maak: 20 jaar geleden, toen de mijn (3) nog peuters/kleuters waren, gingen de kindjes ook op 2 1/2 j naar de kleuterschool (of werd er gewacht tot ze 3 waren). Toen waren er geen ‘pamperkindjes’ of lijd ik nu plots aan een heftige vorm van geheugenverlies? Hoe deden we dat toen dan?
  ( en ik schrijf dit helemaal niet om met een vinger te wijzen, echt niet )

 21. Deze reply heeft helemaal niks met deze post te maken, maar ik vind geen mail adres terug op je site. Je hebt vorig jaar ergens in een post naar youtube liedje gelinkt, het liedje was in het nederlands (in het dialect), en ging over ldvd en afscheid nemen. Ik kan het niet meer terug vinden op je blog, kun jij me misschien helpen?

 22. Katoenen luiers helpen (heel goed zelfs). Geduld helpt. Extra hulp in de kleuterklas helpt.
  Ik snap de discussie niet zo goed eerlijk gezegd. Of beter: ik denk dat ik het probleem wel snap. Eén volwassene per 7 à 10 kindjes onder de twee, dat is eigenlijk onverantwoord en doen we alleen omdat er geen geld is/zou zijn. Ik bedoel daarmee niet dat die mensen geen goed werk doen. Wel dat een baby niet gemaakt is om de aandacht van één volwassene met tien andere kinderen te delen. En volgens mij is een volwassene ook niet gemaakt om constant tussen huilende kinderen te zitten.

  Dat er een jaar later 20 zijn per volwassene, gaat er helemaal over. Dat daar gevechten over zijn, begrijp ik. Maar dat die tussen ouders en leerkrachten plaatsvinden, dat vind ik echt gek. Als er twee groepen zouden zijn die aan dezelfde kant staan. Dus: ouders: uw kind is niet droog. Juffen: uw klas zit overvol. Los dat samen eens op. Eis samen eens dat er hulp komt.

 23. Voor de rest, waar het hier eigenlijk om ging: ja, die titel van De Standaard is onbeschoft. En ook: van alles valt een interessant, nieuwswaardig onderwerp te maken. En van alles ook iets licht verteerbaar, iets kleinburgerlijk, iets van onder de kerktoren. Met dit op zichzelf redelijk lege onderwerp had DS echt zoveel meer kunnen doen dan uithollen wat in reacties echt wel al meer dan voldoende aangebracht wordt. Journalistiek, mensen van De Standaard. Toon ons waar we zelf niet aan dachten. Wat met inclusief onderwijs in Vlaanderen? Als uw kind niet zindelijk is en dat ook niet gaat worden, en als dat het minste van de zorgen is. Hoe kunnen leerkrachten en crèches daar mee omgaan? En wat met al die gezinnen die géén tweeverdieners zijn? Andere culturen? Andere landen, andere organisatievormen? Niet-Westerse duikt soms op in commentaren, maar met wat journalistiek uitzoeken: wie weet is er wel een totaal andere aanpak in pakweg Duitsland of Frankrijk. Is daar geen onderzoek naar gedaan? En lukt het daar beter of slechter? Of, nogmaals: katoenen luiers. Premies hangen van gemeente tot gemeente af, net zoals het van de goodwill van de crèche afhangt of ze er aanvaard worden. Maar moeten overheid en crèche die niet dringend officieel ondersteunen, als het de vertraging in zindelijkheid weer kan terugdringen? Waarom is dààr geen deftig onderzoek naar gevoerd, of toch geen dat ik meteen terugvind?

  Om maar te zeggen. Ik lees de krant graag omdat ik wil weten hoe het in Syrië gaat. Maar ik ben er zeker van dat ook dit onderwerp een heel stuk interessantere en fundamentelere bodems had kunnen raken als er meer moeite gedaan was dan de reacties door te lezen en na te vragen welke collega’s kinderen hebben en hoe het daarmee gaat. De titel was dan wel vanzelf veranderd.

 24. Helemaal eens met je post!
  En in ons geval… Wel. Ik ben maar wat blij dat ik, na een aantal keer voorzichtig polsen ‘omdat ik de bui al voelde hangen’ (nr 1 was zindelijk voor zijn tweede verjaardag, bij nr 2 lukte het écht niet – ondanks heel veel moeite van ons en de crèche- tegen 2,5) op heel veel begrip kon rekenen van de school. Toegegeven: een school met een goed werkend Stibo eraan verbonden, en extra zorgjuf een aantal keer per week.
  In ons geval zei de school/kleuterjuf niet dat hij ‘eventueel’ mocht komen, ondanks nog zeer veel ongelukjes en nog een pampertje bij het slapen. Nee. Zij zeiden dat hij méér dan welkom was, zindelijk of niet. Reden: hij was overduidelijk schoolrijp rond 2 jaar en 3 maanden. Hem langer dan 2,5 in de crèche houden zou gewoon zeer kind-onvriendelijk zijn geweest. En die zindelijkheid, zo verzekerden ze me, dat zou in het groepsgebeuren op geen tijd vanzelf wel komen als hij ook daar rijp voor was. Het ene kind is het andere niet, of ontwikkelt niet elke vaardigheid op hetzelfde tempo. (Mentale) schoolrijpheid hoeft niet persé met zindelijkheid samen te gaan. Los daarvan ben ik ook van mening dat kleuterjuffen goud waard zijn. Ooit eens geprobeerd om zelf 1,5 uur alleen met 20 kleuters te staan enne… petje af… echt waar. Ik weet niet hoe ze het doen en extra ondersteuning in K0-K1 vind ik dus eveneens zéker geen luxe.

 25. Schrijf hetzelfde stuk onder een andere titel, die ook verwijst naar een mogelijke oplossing (Kleuterjuffen kunnen wat hulp gebruiken bij verschonen instappertjes” of zo, en iedereen zit begrijpend-goedkeurend-instemmend te knikken.
  Krantenkoppen zijn dan ook van de ergerlijkste dingen die er op de wereld bestaan. Soms zijn ze zó tendensieus opgesteld, dat ze de inhoud van het artikel niet eens benaderen. Kranten moeten eens ophouden met zeuren omdat hun lezersaantal daalt.

 26. Andere culturen: hier in Engeland waar wij sinds 2009 wonen starten ze pas met school (Reception year) in september volgend op de 4de verjaardag van het kind. Mijn dochter die geboren is in november 2010 start dus pas met school in September 2015. Tot zolang zit ze in een creche, in een groep met 3 tot 5 jarigen. Ik denk dat er ongeveer 1 verzorgster is per 5-6 kindjes. Er is ook een lerares die hen letters en zo leert, ze krijgen muziekles, dansles etc. Ik heb nooit zorgen gehad over zindelijkheid- elk kindje hier doet het op zijn eigen tempo (met natuurlijk wel de schoolleeftijd van 4-5 jaar als deadline). Het is natuurlijk wel veel duurder omdat je zoveel langer creche betaalt, maar ik vind het eerlijk gezegd wel leuk dat ze nog wat langer in een creche-omgeving kan blijven. De overheid schiet ook wat toe (ongeveer 15 uur childcare per week gratis per kind vanaf 3 jaar oud). Diep respect voor de Belgische kleuterjuffen – het lijkt me echt moeilijk, zoveel kindjes per juf.

 27. Ik typte gisteren een lang verontwaardigd epistel, dat ik echter niet gepost kreeg door een slecht werkende telefoon en besloot het dan maar te laten vallen. Maar toch, wat korter nu: als ik zie hoe mijn zoon van 2j8m vol enthousiasme en met tonnen goesting naar zijn nieuwe school gaat sinds een weekje, ben ik zeer blij dat de juf hem ontving met open armen, ook al is hij nog niet zindelijk (ondanks vele pogingen). Mentaal gezien lijkt hij zeker schoolrijp, hij leert graag bij en kan zijn plaatsje op school nu beginnen zoeken. Heel blij om. Leve de kleuterjuf met de goede zorgen. Een zorgjuf extra waar het nodig is zou zeker mogen, zodat de kleuterjuf wat meer kan spelen en aanleren en wat minder hoeft te zorgen. Groot voorstander van. Voorstellen aan wie dit kan beslissen, lijkt me. En betere krantenkoppen verzinnen.

 28. Ik heb 2 kinderen die (bijna) voorbij de kleuterklas zijn en ik heb nog nooit een kleuterjuf horen zeuren. En dat hebben ze bij ons te danken aan de directie van onze school die het aantal kinderen in de kleuterklas beperkt tot 20 kindjes èn ingezet heeft op een aparte juf voor de instappertjes die een leuke klas hebben en ‘s middags een apart slaapklasje. Als een GO-school met minder dan 200 kinderen dit kan, wil het zeggen dat andere scholen dit gewoon minder belangrijk vinden en misschien liever een turnleraar aanvaarden. Mijn kinderen waren trouwens niet zindelijk toen ze naar school vertrokken, bij dochterlief is dat heel snel gelukt, bij zoonlief lukte het echt niet. Nog tot de 2de kleuterklas moesten de juffen tussenkomen, ‘s nachts is hij pas zindelijk geworden in het 1ste leerjaar. En nee, er was geen medisch probleem. Zou nogal moeilijk zijn indien de school hem geweigerd zou hebben. Dus bravo voor onze kleuterjuffen en De Kleine Prins!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *