Geachte Burgemeester. Ik schreef een brief naar Daniël Termont. [update 09/10]

(Deze brief werd vanzelfsprekend ook naar de burgemeester zelf verstuurd. Lees meer over wat momenteel gebeurt op FC De Buurt)

Watmet

Geachte burgemeester
Beste Daniël

Op 10 september 2014 verscheen op de facebookpagina van De Meubelfabriek, de vzw die de tijdelijke invulling deed van de voormalige fabriek van Vanden Berghe-Pauvers in de meibloemstraat, een statusupdate waarin de laatste activiteiten van die tijdelijke invulling werden opgesomd. De laatste zin van deze status was: “Verder heeft de eigenaar ons gevraagd om mee te delen dat de parking van de bowling gesloten wordt vanaf 30/09.”

Ik heb het even nagekeken, en dit was de eerste communicatie die de eigenaar van de site voerde met de buurt sinds juli 2013.

Dat die communicatie gebeurt op een medium waar een groot deel van mijn buren niet vertrouwd mee zijn, is op zich al ongepast te noemen. Dat de communicatie moest gebeuren door de verantwoordelijken van een tijdelijke invulling (met het accent op tijdelijke) is bovendien exemplarisch voor de wijze waarop Acasa in dialoog treedt met de buurt: vaag, via omwegen en met bijzonder weinig respect.

Ik moet toegeven dat ik hierdoor licht geïrriteerd was. Een sentiment dat mij wel meer overvalt in de schaarse contacten met de projectontwikkelaar die dit gigantische binnengebied heeft verworven.

Onduidelijkheid is de bron van mijn ergernis. Er waren in 2012 en 2013 talrijke vragen om gesprek, wat uiteindelijk resulteerde in een informatievergadering in De Feniks. Een vergadering waarop kritische kanttekeningen werden afgeblokt en opmerkingen van tafel werden geveegd.

Er waren onze zeer talrijke en goed gemotiveerde bezwaarschriften tegen verkavelingsaanvraag. Elk daarvan werd ook aan de projectontwikkelaar overgemaakt, maar de reactie daarop was zo goed als nihil. De avond dat de vergunning zou voorkomen op de gemeenteraad, was er opeens bericht dat Acasa de aanvraag had teruggetrokken. Reden: onbekend. Daarna enkel stilte.

Wat volgde was anderhalf jaar tijdelijke invulling, maar vooral ook nog meer stilte aan de Acasa-kant.

En hoe levendig de invulling ook was, en hoeveel deugd het bij momenten ook deed dat er eindelijk zuurstof en energie werd gepompt in dit deeltje Brugse Poort, de buren bleven zich afvragen wat zou volgen. Wat we mochten verwachten van de projectontwikkelaar. Of hij met ons zou praten, op een bepaald moment.

Neen, zo bleek. Er was een zin in een facebookstatus van iemand anders. En dan was er begin oktober een meneer die bordjes ophing en de poort sloot. Ik sprak hem aan, die dag en hij zei: “Voor zover ik weet is er geen enkel plan met de site. Ik hang alleen bordjes op dat de parking vanaf nu gesloten is.”

Closing time.

Twee uur later hing dezelfde man ook bordjes “Te Huur” op aan een deel van de gebouwen. Blijkbaar is er dus toch een soort van plan met de site. Of zijn er op zijn minst ideeën over wat er nu gaat gebeuren. Ik ben teleurgesteld echter: hoe grondig ik ook zoek in willekeurige facebookstatussen van willekeurige mensen: ik vind hier niks over terug. Het internet is dan ook behoorlijk groot.

Daarom richt ik mij tot u. Omdat u, als baas van de stad, naar alle waarschijnlijkheid wél meer informatie hebt. En omdat wij, niet de tijdelijke maar de permanente buren, nu graag eens willen weten hoe het zit. Wat er gaat gebeuren. Hoe ver de plannen staan en in welke fase het overleg zich bevindt. Waar we aan toe zijn. Hoe dit project ingepast zal worden in een bredere visie over onze wijk, waarvan iedereen ondertussen weet dat er een heleboel noden en behoeftes zijn die nu niet of nauwelijks ingevuld worden. Of er zo’n bredere visie is, uberhaupt. Of er een plan is, een opbouwend toekomstperspectief voor de volledige Brugse Poort. En welke rol u als stadsbestuur daarin wil, kan en zult spelen.

Ik verwacht, na mijn ervaringen van de afgelopen jaren, bijzonder weinig communicatie van Acasa. Maar ik heb goede hoop dat u mijn buren en mij naar best vermogen zult helpen om een antwoord op onze vragen te zoeken.

Voor de projectontwikkelaar heb ik immers niet gekozen. Voor u wel.

Vriendelijke groet en alvast dank voor uw antwoord.

Update. Ik verstuurde deze mail gisterenmiddag, en had gisterenavond een antwoord van Mr. Termont. Alles wat beweerd wordt is dus waar: de man volgt zijn communicatie nauwgezet op. Met zijn toestemming publiceer ik hieronder zijn antwoord, en mijn mail die daarop volgde. Na deze conversatie vroeg de burgemeester aan de bevoegde schepen, Tom Balthazar, om dit verder op te volgen. Ik verwacht ook van hem op korte termijn meer antwoorden op onze vragen.

Mevrouw

Ik ben helaas niet “de baas van de stad”. Ik ben wel burgemeester maar ben daarom helaas niet de baas over alles. Private eigenaars mogen zich in dit land zeer veel permitteren waar overheden en zeker lokale besturen niet altijd iets kunnen tegen ondernemen.

Zo kan de eigenaar inderdaad van de ene dag op de andere de toegang tot zijn eigendom ontzeggen aan anderen.

De tijdelijke invulling van de Meubelfabriek was inderdaad maar tijdelijk. Zoals u weet is deze voormalige fabriek eigendom van een private groep die er een nieuw project wil ontwikkelen. Wij kunnen ze dat niet beletten.

Er is evenwel een alternatief. De vzw De Vergunning die de tijdelijke invulling van De Meubelfabriek heeft geleid, zal nu een nieuw initiatief nemen en De Munter site aan de Drongensteenweg 43 tijdelijk invullen.

Wij hebben beslist vanuit de stad een aanzienlijke toelage te geven om dit mogelijk te maken. Wij hopen dat u daar ook een leuk alternatief vindt.

Wat de actuele stand van zaken van het project in de Meibloemstraat betreft, vraag ik aan schepen Tom Balthazar om u te willen informeren. Tom volgt dit dossier op de voet.

Daniel Termont
Burgemeester Gent

*****

Beste heer Burgemeester

Allereerst dank voor uw antwoord, ik ben zeer verheugd dat ik op zulke korte termijn een opvolging van mijn brief mag ontvangen.
Ik ben op de hoogte van de nieuwe tijdelijke invulling op de Drongense Steenweg, maar dat was niet de reden van mijn brief: ik ben vooral geïnteresseerd in wat er met dit binnengebied gaat gebeuren, en bij uitbreiding met de andere op stapel staande ontwikkelingen in de Brugse Poort. Ik hoor over zaal meibloem, ik hoor over de site De Munter (waar de tijdelijke invulling nu huist), ik kijk rond mij en zie nog een hoop ander mogelijk goud voor privé-ontwikkelaars in de wijk. Als ik dat zie, dan ontwikkelaars ongetwijfeld ook.

Het lijkt alsof er in de Brugse Poort aan sneltempo woningen bijkomen, en voor zover wij kunnen zien is dat telkens hetzelfde type woning: voor eerder kapitaalkrachtige gezinnen, die vervolgens een hek aan de site hangen en een afgesloten gemeenschap vormen. Zie kettingstraat, zie mosterdfabriek in de sparrestraat, om twee recente voorbeelden te noemen.

Ondertussen kreunt de Brugse Poort onder de druk van veel mensen op een kleine oppervlakte, en zijn er basisvoorzieningen die niet of onvoldoende ingevuld worden. Ik verwijs naar de beschikbaarheid van voorzieningen voor bejaarden (zijn die er?), de streefdoelen voor openbaar groen, en ook bijvoorbeeld naar dit artikel dat vandaag verscheen in De Gentenaar, met cijfers over nog steeds tekorten in crèches en nog steeds de Brugse Poort als knelpunt.

De ontwikkeling van de meibloemsite mag dan wel in privéhanden zijn, en ik begrijp dat de Stad daar momenteel wettelijk een aantal beperkingen heeft, maar ik hoef geen stedenbouwkundige te zijn om te weten dat de stad wel de consequenties zal moeten dragen van deze projecten: als er gezinnen bijkomen, dan moeten er voorzieningen bijkomen. Meer kinderen is meer behoefte aan plaatsen in scholen, om maar één punt te noemen. En dan zwijg ik nog over verkeers- en parkeerdruk, over verkeersveiligheid en over hoe deze gated communities ingepast worden in onze levendige wijk.

Mijn formulering “baas van de stad” mag dan voornamelijk stilistische vrijpostigheid zijn, ik ben bijzonder ernstig als ik zeg dat ik denk dat de Stad Gent op zijn minst in de communicatie een trekkende rol kan spelen. Meneer Termont, u zult merken dat er in De Brugse Poort veel mensen wonen en organisaties actief zijn die deze wijk willen laten werken en bereid zijn met doorgedreven engagement de toekomst mee vorm te geven.

Ik vraag u dan ook met aandrang ons te helpen om een rol te spelen in deze en de toekomstige ontwikkelingen van onze buurt.

Wordt vervolgd. En dan hoort u het onmiddellijk.

16 thoughts on “Geachte Burgemeester. Ik schreef een brief naar Daniël Termont. [update 09/10]

  1. Ik kom uit een hele andere stad en ken zelfs de plek niet waar jij het over hebt, maar wat ik wel weet is dat ik dit een hele goed brief vind! Duidelijk, vriendelijk en toch dringend en vooral de laatste zin is raak. Succes ermee.

  2. Wow! Wat kan jij goed schrijven! Ik ben benieuwd naar de reactie van burgemeester en bestuur.

  3. Klare taal, Ilse! Nu is het aan de burgemeester en het gemeentebestuur om duidelijk te maken waar ze voor staan en op welke manier ze communiceren met de inwoners van de stad.

  4. Hou ons op de hoogte van zijn antwoord, aub! Ik zet me dit weekend ook aan het schrijven van een persoonlijke brief. Die gaat wel niet zo goed zijn, maar ga toch keihard mijn best doen (het wordt een soort van combinatie tussen wetenschappelijke argumenten – stads- en cultuursociologisch – en buikgevoel)

  5. Hmmm, die brief en die voorbeelden die daarover circuleren: ik heb er ook al op zitten sjieken. Misschien moet dat maar de openingszin zijn. ‘Beste Burgemeester, ik zit al heel lang op deze brief te sjieken. Dat is omdat mij iets van het hart moet…’

  6. Schitterende brief en duidelijk antwoord . Dhr Termont is toch een van de weinige burgemeesters die snel en persoonlijk antwoordt . Nu benieuwd naar het antwoord van Dhr Balthazar . Volhouden he

  7. Heel goed geschreven, en zoals Jordi schrijft (brood)nodig dat er meer duidelijkheid komt.

  8. Geachte burgemeester gier van daele daniel New-orleansstraat 55 gent 9000. Op de 26 april 2015 hebben ze mij outo in mijn straat New-orleansstraat aan gereden die outo was nog maar 4 dagen ouwd de daders zijn gevlucht maar mijn geburen hebben het gehoord en de daders zin weg rijn nog en hebben hun nummer plat kunnen op schrijven. De agenten van gent gebeld en die hebben ze de zelfde avond laat nog kunnen inrekenen en op paken .de agenten hebben me de zelfde avond nog gebeld voor te zeggen dat gerust mag zijn ze hebben een verzekering en hebben alles bekent nu zat dat al twee jaar in handen van het parket. Nu krijg ik een brief van het parket van gent dat de zaak geklasseerd is op 2 oktober 2017 .ik heb al alles gedaan om dat het niet kan ik ben volledig in mijn recht en nu ben ik het slachtoffer en de daders gaan vrij uit dat kan niet er is een fout gebuurt maar bij wie .ik heb die outo laten maken kost 6700 euro moet ik nu betalen aan de hersteller dan kan toch niet daarom vraag ik aan je kan jij me niet helpen ben 64 jaar ouwd ben er ziek van geworden echt waar .wat moet ik doen .dat bedraag kan ik niet betalen moet nog die outo ook in de maand af betalen dat ga maar nu die 6700 euro dat ga niet en mijn verzekering doe het ook niet je bend tons eens in je recht en hebben de daders wat moet ik doen laat eens wat weten dankje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *