Tinkelbel, het overleg.

Na de post was er een artikel in de gazet en een mail van de schepen voor een overleg maandagochtend. Tina verzamelde alle informatie in een fantastisch document (19 onderbouwde bladzijden met al jullie bedenkingen en vragen, aan te vragen bij haar), Ellen bood vanuit haar expertise spontaan aan mee te gaan. Drie vrouw sterk dus, en ook aan de andere kant van de tafel zaten drie mevrouwen: niet de schepen zelf, maar wel een afgevaardigde van het kabinet en het hoofd en de adjunct van de dienst kinderopvang zelf.

Tina schrijft het neer in een zeer objectief verslag. Ga vooral daar lezen, dus.

Inhoudelijk heb ik niets aan te vullen, persoonlijk enkel nog deze noot. Ik had, geloof ik, wat een inschattingsfout vooraf gemaakt: ik had niet verwacht dat er opponenten zouden zijn, ik had enkel een gesprek verwacht. Eén en ander verliep beter nadat de dingen wat uitgeklaard waren, en gezien de openlijke kritiek zal het allemaal wel begrijpelijk zijn. Maar ik was er even door van mijn melk, wel.
Dat zorgt er ook voor dat ik voorlopig moeilijk kan inschatten wat het effect van dit gesprek zal zijn.
Enkel dit: we zijn uitgenodigd, er is duidelijk geluisterd en ik vind het knap van de dienst en het beleid dat zij die communicatie aangaan. Er zijn veel dingen verduidelijkt, waarover je dus alles kan lezen in het verslag van Tina.

We hebben denk ik bepaalde zaken kunnen aanbrengen (communicatie, onduidelijkheden) en ik denk dat daar de komende weken en maanden dingen zichtbaar van zullen worden. Maar ik kan nu nog niet inschatten welk gehoor er aan bepaalde andere bedenkingen zal gegeven worden.

We volgen het verder op, ongetwijfeld. En we houden u op de hoogte.

3 thoughts on “Tinkelbel, het overleg.

  1. Hey Ilse, ik ben ook in de war over wat nu gaat komen. We horen duidelijk bij die groep ouders die weinig en/of verkeerde informatie kregen. De kwartier-regel is er dus nooit geweest, jippie! Ik heb wel nog altijd vragen bij hoe strak ze het idee “bestellen is betalen” zullen toepassen. Hoe spijtig ook, in deze economische tijden snap ik dat principe wel een beetje, maar ik hoop dat ze met de nodige mildheid zullen omgaan met GAF-dagen en administratieve sancties.

    Verder vond ik het wel wijs, drie vrouwen sterk. Allemaal van het type dat de dingen graag duidelijk heeft, niet met een kluitje in het riet gestuurd wil worden. Leuk om dat soort connectie nog een keer te voelen. Merci dat ik mee mocht.

  2. Hoi dames, nogmaals bedankt om onze stem te willen zijn maandag. En ja, ik deel de bezorgdheid van Ellen ook nog wel wat (en hoop nog altijd dat het allemaal wat milder zal worden toegepast, zeker bij mensen ‘van goeden wil’ zoals veruit de meesten onder ons). Jullie hebben gedaan wat jullie konden, en hoewel ik denk dat men dat nooit openlijk gaat toegeven, hoop ik nog steeds dat men toch – nu nog meer – de eigen vergissingen of fouten (voorbereiding, uitwerking, communicatie,…) goed inziet. Ik lees ook “evaluatie eind april”, dus het zou alleen maar fair zijn mocht men deze hobbelige proefrit ook als een echte proefrit (dus zonder financiële sancties, van welke aard dan ook) beschouwen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *