Tag Archives: dingen

Dingen die ik geleerd heb in mijn leven.

Lilith vraagt ernaar, en dus draaien wij.
* ge moet uw best doen, in alles. Als het dan mislukt, dan hebt ge tenminste uw best gedaan. Dat is al iets.
* als ge altijd vriendelijk zijt tegen mensen, ook als de mensen niet vriendelijk zijn tegen u, dan gaat alles beter.
* dingen lijken ‘s nacht altijd erger dan overdag.
* uw karakter gebruiken als excuus om iets niet te kunnen of te doen is kleutergedrag.
* voor de mensen rond u zorgen is het belangrijkste dat ge ooit gaat moeten doen in uw leven. en zowat het enige dat telt, eigenlijk.
* als ge niet gelukkig zijt, zoek dan uit aan wat het ligt en verander het. Als het aan uw eigen ligt: stopt met u aan te stellen. Als ge het niet kunt veranderen: probeer het draaglijk te maken.

en gij? een link in de commentaren mag ook.

zie ook de originele