It’s a beautiful day

It’s a beautiful day
Sky falls, you feel like
It’s a beautiful day
Don’t let it get away

Het is vandaag niet alleen een mooie dag omwille van het concert vanavond, maar ook omdat het directe gevaar op een burgeroorlog in Bolivia ietwat lijkt afgewend. Gisteren was een bijzonder spannende dag in een conflict dat nu al jaren aansleept en dat het land-waar-ik-zo-zot-van-ben verdeelt en in onrust stort.
Eerst en vooral voor zij die het zich afvragen: gisteren ook levenstekenen gekregen van Los Gringos. Ze zitten in Argentinië en wachten nog even af hoe de situatie evolueert voor ze zich in Bolivia wagen.

Twee jaar geleden, een tiental dagen voor ik met El Pasqual vertrok voor onze reis daarheen, viel er een mail van een kameraad ter plekke in de box met als titel “La Paz is burning”. Er waren toen zware rellen, met schietgeweren en zwaargewonden. De wegen werden geblokkeerd door boze coca-boeren en de boel dreigde heel erg uit de hand te lopen. We hebben dan even getwijfeld om te vertrekken, maar een paar dagen later was de situatie afgekoeld. Toen wij aankwamen was alles behoorlijk kalm, toen we een maand later het land verlieten, werden de spanningen alweer duidelijk voelbaar. Onrustig land, zo heet dat dan.

Wat de laatste weken is gebeurd, is van dezelfde orde: een sluimerend conflict barst weer open, er zijn protesten, de president treedt af, de opvolger blijkt niet aanvaardbaar te zijn voor de protesterende partij,… . Het draait om gas en natuurlijke rijkdom en om (ja, ze zitten er toch weer tussen) onze Amerikaanse vrienden die daar dus rijk van worden, terwijl een groot deel van de bevolking arm is. Voor wie een korte achtergrondschets wil is dit artikel van Jim Shultz, medewerker van “The Democracy Center” in Cochabamba, interessant. Het werd geschreven voor de start van de crisis. Dezelfde Shultz houdt trouwens een redelijk gedetailleerde weblog bij vanuit Bolivia, waar je vaak het laatste nieuws kunt terugvinden. U vindt hem hier.

Spanning en chaos dus, de laatste dagen. Ik hoorde een Boliviaanse kennis via msn gisteren en vroeg hem naar de veiligheid daar bij hen en hij antwoordde: “it’s a little bit safe”.
Blijkbaar kunnen ze (hij woont in het rijke Santa Cruz) de stad niet in of uit door wegblokkades. Gisteren zijn ook de eerste doden gevallen in dit hoofdstuk van het conflict, maar deze nacht is dus een nieuwe president aangeduid. Niet de controversiële en gehate Vaca Diez, die officieel aanspraak kon maken op de troon, maar de voorzitter van het hooggerechtshof, Eduardo Rodriguez Veltze. Hij heeft beloofd op korte termijn verkiezingen uit te schrijven.

Het lijkt er nu op dat de crisis voorlopig even bedwongen is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *