Hiep hiep hoera voor 2006!

Dankzij de fijne WordPress-functie die toelaat om dingen van tevoren in te plannen, kan ik u bij deze als allereerste virtueel al het beste wensen voor het nieuwe jaar (neen, ik ben heus niet zo gek om echt om 1 minuut na twaalf op het internet te zitten schrijven…)

Dat 2006 een jaar moge wezen waarin u alles krijgt wat uw hartje verlangt, waarin u en de uwen in een fantastische gezondheid verkeren en waarin al het onderstaande in overvloede aanwezig moge zijn:
liefde, vriendschap, geluk, enthousiasme, gedrevenheid, gemoedsrust, vreugde, vuurwerk, spanning, handgeschreven brieven, zonnige dagen, gelach, warmte, geborgenheid, mooie dromen en tevredenheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *