Januari en juni: één pot nat.

*grmpf*

Het enige verschil tussen januari en juni is dat het in januari vroeger donker is, en kouder. Voor de rest: rotmaanden zeg. Jawel, ik sla weer aan het zagen. Want jawel, ik ben examens aan het verbeteren. Slaat u er de archieven maar op na: u kunt de klok gelijk zetten op mijn tweejaarlijkse mopperweken in januari en juni.

Vrijdag hebben mijn twee collega’s en ikzelf eventjes zowat het volledige tweedejaar erdoor gedraaid, examengewijs. In mijn canasièrre na afloop: een kleine honderd te verbeteren kopijen. Een bijzonder drukke dag, met al dat in de gaten houden… een mens krijgt daar hoofdpijn van, en een bijzonder scherp humeur. Het lief heeft dan ook gisteravond de stukskes i. bijeen mogen vegen en de bijeengeplakte stukskes vervolgens een beetje spaghetti mogen voederen.

Stand van zaken? Te verbeteren momenteel: 93. Reeds verbeterd: 13. Nieuwe exemplaren te verwachten toekomende week: 58. En de week nadien: 115.
In totaal dus 13/279. En ja, ik tel dat. En ge wilt niet weten hoeveel keer.

*grmpf*

2 thoughts on “Januari en juni: één pot nat.

  1. Die arme studenten zijn nog veel meer te beklagen. Die komen van half december tot eind januari niet achter hun bureau vandaan, en van half mei tot eind juni is het weer van dat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *