i. bites the hand.

Als u, op een verloren zomermiddag tussen koffie en barbecue misschien, ooit eens met onderwijsmensen aan tafel zit, moet u een keer vragen waar volgens hen de knelpunten liggen van ons huidig systeem. Ik geef u op papier dat het verkeerd waarderen door onze samenleving van ASO-TSO-BSO door veel van hen zal genoemd worden. Het is iets waar wij dagelijks tegen vechten, tegen de perceptie dat ASO voor de slimme kinderen is, en TSO voor de iets minder slimme, en BSO voor degene die nergens anders meekunnen. Het is iets dat ik mijn studenten heel duidelijk probeer in te prenten: dat het gaat om verschillende talenten, niet over de waarde van deze of gene talent. Dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, ook al zijn ze niet gelijk.

Veel van mijn afstuderende studenten komen niet uit een ASO-richting. En toch zitten ze in het hoger onderwijs. Omdat ze vreselijk goed kunnen omgaan met kinderen, omdat ze daar hun talent en het doel van hun leven hebben gevonden, en daar voluit voor gaan. Ze komen vaak bij ons aan als onzekere jongeren, die geen unaniem positieve ervaringen hebben met hoe de wereld naar hen kijkt. Velen voelen zich “een beetje minder”. Ik kan dat niet, hoor ik hen vaak zeggen, en ik ben maandenlang bezig met hen te overtuigen dat ze het zullen leren, en dat ze meer kunnen dan ze denken.
Ook later zullen velen nog meewarig bekeken worden. Het is maar een kleuterjuf. Ik kan mij daar boos over maken, maar misschien moet ik het daar een andere keer over hebben, over een naar mijn mening zwaar ondergewaardeerd beroep.

Woensdag 6 april 2011. Ik zit met mijn studenten in een auditorium in De Singel, samen met zowat al mijn collega’s uit andere lerarenopleidingen en hun studenten. We zijn met een kleine duizend, en dit is het startschot van de Canon Cultuurdagen. Op het podium zit onze minister, Pascal Smet, en hij wordt geïnterviewd door een aantal studenten. Het gesprek kabbelt voort van promopraatje naar gladde verkiezingspraat, en is niet bijster interessant.
Een student stelt de vraag of er ooit een leerkracht geweest is die de hooggeëerde minister zijn leven veranderd heeft. Smet antwoordt van jazeker en dan zegt hij het ondenkbare: Mevrouw X was mijn leerkracht op het moment dat ik niet zo goed studeerde, en ze heeft er mij doorgetrokken door altijd in mij te geloven. Ik ben er haar nog altijd dankbaar voor, want had ze dat niet gedaan dan was ik in TSO of BSO terechtgekomen en dan was ik nooit minister geworden.

Behalve dat ik mij verslikt heb op dat moment in mijn anders zeer lekkere koffie, heeft die uitspraak mij de hele dag een vuist van boosheid in mijn maag bezorgd. Ik was zodanig verontwaardigd dat ik zelfs niet meer met mijn ogen kon rollen. En het is nog steeds niet over.

Ik zal nooit vergeten dat hij dat gezegd heeft, voor een zaal vol mensen die dit jaar afstuderen, en in september in het onderwijs stappen. Ik zal nooit vergeten dat hij zodanig vol is van zichzelf, dat hij waarschijnlijk zelfs niet beseft hoe beledigend, onderwijsvreemd en gewoon vreselijk fout die uitspraak was. Ik schaam mij diep, in zijn plaats, en omdat ik door mijn stem bij de Vlaamse verkiezingen, hem eigenlijk heb verkozen.

Pascal Smet heeft sinds hij minister is reeds meermaals bewezen dat hij nauwelijks voeling heeft met zijn werkveld, dat hij gaarne cavalier seul mag spelen met populistische voorstellen en compleet ongefundeerde beslissingen. Ik heb hier al verschillende keren een kladje weggegooid over zijn beleid, mezelf sussend toesprekend met gezegden als “don’t bite the hand that feeds you”, maar vandaag doe ik het toch. Omdat het bijna vakantie is en ik er nog steeds aan denk. En omdat ik mezelf als sinds zes april gigantisch laf vind.

31 thoughts on “i. bites the hand.

 1. Ik zou nog verder durven gaan, en mij openlijk afvragen wat een kinderloos iemand als hij überhaupt op onderwijs zit te doen. Dat hij een mening heeft over het hoger, tot daar aan toe, maar lager en middelbaar… serieus.

 2. Die uitspraak zelf stoort mij nu niet zo zeer. Iedereen maakt wel eens een missertje, dat niet per se overkomt zoals het bedoeld is. Hij kan even goed bedoeld hebben dat hij als hij buisde in BSO voor elektricien ging gaan. Inderdaad weinig kans dat het het dan tot minister had geschopt… Verder deel ik je mening wel. Heb je die dag zelf geen kans gehad om hem aan te spreken? Want ik had daar precies op zijn minst verduidelijking rond gewild, moest ik daar gezeten hebben, that is.

 3. Ik ben zeer content dat ik, onderwijzeres-op-de-werkvloer, niet de enige ben die met de regelmaat van de klok haar oren niet kan geloven … de ongelooflijke, verschrikkelijk onprofessionele en vaak respectloze uitspraken die Meneer Smet al op zijn palmares heeft staan, doen me diep blozen van plaatsvervangende schaamte.
  Ik ben blij dat jij het zo schoon onder woorden kon brengen, als het een petitie was geweest, ik had al getekend ! 🙂

 4. Steven Noels,
  Als ongewenst kinderloze ex-TSO’er erger ik me 10 keer meer aan de uitspraak dat een kinderloos iemand geen mening/inzicht zou kunnen hebben over lager/middelbaar onderwijs dan dat iemand zich (negatief) uitlaat over TSO.
  Maar wel grappig dat je meteen The Miss haar gelijk bewijst; iedereen maakt wel eens een missertje.

 5. We weten weer waar we voor staan. Minister worden zit er blijkbaar niet in. Maar ik blijf even tevreden dat we vorige week met een ongelooflijk positief gevoel onze zoon in tso-richting hebben ingeschreven. Hij en wij zien het helemaal zitten.

 6. Ik, mama van 4, hoop dat elk van mijn zonen een studierichting kan volgen die hem ligt en die zijn talenten volop tot uiting laten komen. Zonder be- of veroordeeld te worden over de keuze die hij maakte. En met onze onvoorwaardelijke steun, vanzelfsprekend.
  En over zoveel boertigheid kan ik mij ook serieus opwinden.

 7. @suske: ik denk dat we mekaar niet begrijpen. Het discours ASO/TSO/BSO ga ik hier niet voeren, en ik zou het alleen maar brengen vanuit het ouder- en werkgeverperspectief – ik wou gewoon beamen dat ik ook niet begrijp hoe Smet zijn positie als ervaringsondeskundige op Onderwijs blijft handhaven.

 8. De moeder van een slimme dochter in het ASO en een nog slimmere zoon in het BSO dankt i. voor deze mooie mening. Ik heb twee contente kinderen, en mijn zoon voelt zich -ondanks zijn bovengemiddeld IQ- zeer op zijn plaats en zeer gelukkig in het BSO. Hij zal een goeie elektricien of loodgieter (hij twijfelt nog) zijn. En mijn dochter een zeer goeie journaliste. En ze zijn alle twee evenveel waard, die kinderen van mij.

 9. Het is niet zomaar een missertje, TheMiss, vind ik. En een verspreking ook niet, het toont aan dat die gedachte tot zijn vast gedachtegoed behoort. Dat is wel heel pijnlijk, zeker vanuit zijn positie.
  Maakt u maar kwaad, ge zijt minder laf dan ik. Want sedert gisteren voel ik me nog veel laffer dan u.

 10. Ik heb zelf TSO gevolgd en heb dan in Leuven een opleiding tot kleuterleidster gevolgd aan de hoge school. Momenteel geef ik al 10 jaar les in het buitengewoon onderwijs T8 in Sint Jans Molenbeek. Ik probeer ook aan onze kinderen te zeggen: als je wil dan kan je het! Doe wat je graag wil en zet je in, dan lukt het wel!
  Dat iemand als een minister dit dan zegt, dat vind ik zeer pijnlijk.
  Maar evengoed had ik in mijn eerste jaar hogeschool een pedagoog die zei tijdens een examen, jij hebt TSO gestudeerd, zou je dan niet beter kinderverzogster doen, dan moet je akkeen een zevende jaar doen, want dit zal te zwaar zijn! (Motiverend, vlak voor je examen!)

 11. Ik was zeer ongelukkig in het ASO. Saai en niet creatief. Veel uitgebluste leerkrachten en klassieke lesmethodes. Ik had veel liever bakker of schrijnwerker gestudeerd.

  Mijn ouders zeiden steeds: “ASO is goed voor later, dan kan je alle kanten op.” Zo kan je je leven lang alles uitstellen tot ‘later’ om dan te ontdekken dat het voorbij is en dat je er niets aan hebt gehad.

  Ik kom uit een kansenrijk gezin. Ben vanzelfsprekend naar de universiteit geweest. Maar ik had zo graag voor bakker of schrijnwerker gestudeerd. Ik zou mij in het middelbaar veel beter geamuseerd hebben. En later zou er misschien anders uitzien, maar daarom niet minder gelukkig.

 12. Ik ben naar zijn “zeg het hem zelf”sessie in Brugge geweest en kwam er slecht van ergernis. Hij schoof alle kritiek weg en in de schoenen van directies en anderen. En toen ik nadien mailde omdat ik mijn vraag niet had kunnen stellen kreeg ik een standaardmail die glad en compleet naast de kwestie was terug. Mijn antwoord op zijn (zogezegde) poging om naar ons te luisteren: fail!

 13. Misschien moet minister Smet eens een kijkje komen nemen tijdens de Gipverdedigingen van mijn leerlingen TSO uit het VTI-Tielt. En is naar alle afzonderlijke richtingen gaan kijken. En dan ook eens naar het BSO gaan kijken. En dan beseffen dat a) dat er niet zoiets is als hét TSO en hét BSO b) dat velen van hen met succes zullen verder studeren c) dat de keuze TSO niet altijd hoeft te betekenen dat je ASO niet aankan( ik heb dit jaar een leerling die Wiskunde-Wetenschappen aangeraden was. Puur uit interesse heeft hij voor de richting elektriciteit-elektronica gekozen. Zijn passie is wiskunde. Hij volgt naast zijn 4u wiskunde ook de 8u wiskunde van de Industriële wetenschappen mee waar hij zonder problemen kan meevolgen en volgend jaar begint hij aan de studies Burgerlijk Ingenieur) en d) misschien zit er wel een minister tussen?

 14. Ik lees hier af en toe wel eens mee, maar hou meestal mijn bek in mijn pluimen. Ik ben het volmondig met je eens, maar denk ook dat het een niet-slecht-bedoelde-doch-dwaze uitspraak is van Smet, die ik verder zeer onbekwaam vind.
  Wat me hier tussen al deze reacties stoort, is die van Steven Noels die beweert dat mensen zonder kinderen niet geschikt zijn om in het onderwijs te stappen.
  ‘t Is omdat ge er zelf geen hebt/geen kunt krijgen dat je geen verstand van onderwijs/kinderen zou hebben? Waar slaat dat in godsnaam op?
  (Ja, ik ben leerkracht én mama van 2 sterretjes. Valt het op?)

 15. bedankt voor de vele reacties, allemaal. Blij dat ik niet alleen ben met mijn ergernis.
  Wat het-is-allemaal-niet-slecht-bedoeld betreft: ik ben het volmondig eens met Marie…”Het is niet zomaar een missertje, En een verspreking ook niet, het toont aan dat die gedachte tot zijn vast gedachtegoed behoort. Dat is wel heel pijnlijk, zeker vanuit zijn positie.”
  En over Steven: ik ken hem goed genoeg om te weten dat hij het anders bedoelt dan het overkomt. Of ik zou mij keihard moeten vergissen, maar dat is zeker niet zo. Hij zal het zelf ongetwijfeld uitleggen.

 16. Helemaal vergissen toch niet: ik erger me nl. zeer aan hogeropgeleiden en ervaringsondeskundigen die een mening hebben vanuit hun rationeel bevattingsvermogen. Het is door dat soort misgeïnformeerde meningen dat de kloof ASO/TSO zo verdiept geweest is. En ja, mag ik zo politiek incorrect zijn dat ik vind dat iemand van het FAVV best eens stage gelopen heeft bij een boer, een belastingscontroleur bij de financiële dienst van een bedrijf, een innovatieambtenaar bij een -pakweg- softwarebedrijf? Een non aan het hoofd van een school, ik vind dat ervaringsarmoede. Ouders die mee het onderwijsbeleid helpen bepalen, vanuit (hopelijk) kennis rond arbeidskansen in de echte wereld, maar ook vanuit het perspectief van een ouder, ik vind dat alleen maar een voordeel. Als ik de brave man zijn CV bekijk, merk ik geen specifieke ervaring whatsoever wat betreft onderwijs – behalve dan dat hij zelf naar school geweest is. Een ouder zal al véél sneller doorhebben wanneer hij of zij iets zegt dat een andere ouder mogelijk kwetst. Dus ja.

 17. Inderdaad, van nadenken voor hij iets zegt, heeft hij geen kaas gegeten. Hij heeft zelf altijd de beste ideeën en die hoeven zeker niet wetenschappelijk gestaafd of door ervaring getest te zijn. Het verschil met zijn voorganger kan gewoon niet groter zijn. Het valt me op dat zowel het onderwijsveld als ngo’s en onderzoeksinstellingen als binnen de overheid zelf de meningen over zijn ‘bekwaamheid’ zeer gelijklopend zijn.

 18. Steven, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ook jij nu je mening verkondigt ook vanuit je rationeel bevattingsvermogen. Wellicht ben je hoogopgeleid, maar je lijkt zeer zeker ervaringsondeskundig wat betreft kinderlozen en hun ‘kennis over arbeidskansen in de echte wereld’ en/of ‘kunde om beleid te bepalen’.

  Het blijft kwetsend om zo`n kortzichtige mening te moeten lezen. Bovendien maak je zo dezelfde fout als de minister waar je je zo over ergert.

 19. Goed gezegd i.! Die beeldvorming over het SO dat zit zo diep, en daar proberen lesgevers, lectoren, … maar tegenop te boksen.

  Ik herinner me een LK in het middelbaar die zei: de Handel dat is het aangebrand, de Moderne dat is de koek, en het Latijn dat is de kers op de taart… Je bent 12 en opzoek naar je zelf, deze uitspraken motiveren niet.
  Ik zal dat nooit vergeten. Waarom was ik geen kers? Omdat ik liever talen leerde die ik op reis zou kunnen spreken, en niet Latijn, want niemand sprak dat toch?!

  A slip of the tongue van onze minister? Dat geloof ik niet. Hij zou beter moeten weten, het toont aan dat hij hetzelfde denkt als veel mensen, anders zeg je zoiets niet voor een volle zaal studenten…

 20. Als Tso’er ben ik aan de hogeschool afgestudeerd met grote onderscheiding. 😀 Tot groot ongeloof van vele want “kan je als TSO’er wel volgen in het hoger onderwijs.” Yep dus
  En nu in september ga ik terug naar school… een BSO richting nogwel. Omdat mijn passie nu eenmaal daar ligt.

 21. Hiervan viel ik bijna achterover:
  \”Minister zijn in Vlaanderen is anders. Je moet meer tegen de stroom in zwemmen. Toch heb ik de indruk dat men in de meeste scholen waar ik kom, tevreden is over mijn beleid. Vaak is kritiek echter onbegrijpelijk, of geeft ze slechts de stem van een minderheid weer.”
  Iemand die zo wereldvreemd is dat kritiek onbegrijpelijk wordt. Komt van de site van Brussel Deze Week.

  http://www.brusselnieuws.be/artikel/pascal-smet-vlaanderen-zijn-we-vlaams-brussel-zijn-we-brussels

  Ik heb een dochter die in 2014 in het secundair start. Ik weet niet wat ik moet denken over de hervorming die dan eventueel zou starten.

 22. Een minister van onderwijs zonder enige voeling met het onderwerp, ik kan nog andere verhaaltjes vertellen over zijn incompetentie, het is in deze tijd en in dit land gewoon huilen met de pet op. Hopelijk komt er snel iemand met wat hersens.

 23. Mensen willen helaas altijd in zo’n bizarre vakjes denken.

  Ik zat in ASO in de richting economie-wiskunde, omdat ik dat mateloos interessant vond en mij nooit zo verveeld heb als tijdens dat ene jaar Latijn. En ik deed het goed op school. Waarop mijn titularis mij op een keer voor een volle klas zei dat het toch jammer was dat ik de “domme fout” gemaakt had van over te schakelen, omdat “mijn potentieel nu verloren ging”.

  Door de grond van schaamte enzo. Plaatsvervangende en gewone.

 24. Bieke: ik herinner me dat, en elk jaar in september schiet die vergelijking door mijn hoofd. Het was ook slagroom, de Latijnse. Slagroom en krieken. Brr.

 25. Misschien moeten we aan deze uitspraak niet zo hard tillen. Ik vermoed dat hijzelf het eerder zou zien als een illustratie van het watervalsysteem dat in zijn jeugd het denken domineerde. Een systeem waar hijzelf juist vanaf wil, zie http://is.gd/2iRbjC
  Nu heeft dit voorstel ook al wel heel wat ink doen vloeien, en ongetwijfeld zijn er nog eigenaardige uitspraken te vinden, maar hem ervan verdenken aan het watervalsysteem vast te houden en dit denken te promoten denk ik niet dat je kan doen …

 26. Onderwijs is vaak zo een ver-van-mijn-bed-show. ik ben blij dat er zulke blogs bestaan zodat ik af en toe nog eens moet nadenken over dingen waar ik anders te weinig over nadenk. Ik wist echt niet dat Smet zo een vreselijke minister was. Dank u om mij in te lichten.

 27. ik ben 25 jaar (een kwarteeuw that is ik word oud!) geleden door het beruchte ‘waterval’systeem ook in het tso beland en was me dat een opluchting zeg! Eindelijk een richting die ik graag deed en goed deed en ik ben daarna ook zonder enig probleem door de hogeschool gesjeesd en heb met succes een bachelordiploma behaald (nen A1 noemde dat toen, jaja de tijd van raiders en al :-))maar veel van mijn klasgenoten zijn gaan werken omdat hogeschool toen niet gepromoot werd in het TSO. En toen ik op het einde van het 6e middelbaar verkondigde dat ik verder ging studeren werd er eens zeer meewarig geknikt ‘probeer maar kindje’. Jaja.
  Nu begeleid ik zelf stagiairs uit tso richtingen en er zijn er heel veel die verder studeren. En met succes. De school waar ik stagiairs van begeleid (ik zit in het bedrijfsleven ter info), heeft het ook niet over tso en bso maar consequent over doorstroom richtingen of beroepsgeorienteerde richtingen..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *